Om meg

Om min faglige bakgrunn kan jeg nevne at jeg har fullført alle kurs og all praksis knyttet til en spesialistutdanning i klinisk voksenpsykolog. I tillegg har jeg en videreutdanning i «Kognitiv atferdsterapi» og «Trening i sosial kompetanse» hvor ART-instruktør (aggression replacement training) inngår som en del av utdanningen.

Av yrkeserfaring som psykolog har jeg hatt arbeid ved psykiatrisk senter for Tromsø og omegn på en akuttpost, samt voksenpsykiatrisk poliklinikk. I tillegg har jeg en kort periode jobbet ved alderspsykiatrisk poliklinikk. De siste 14 år har jeg jobbet ved Habilitering for barn og unge hvor jeg har bistått barn og unge med funksjonsnedsettelser som eksempelvis autisme, psykisk utviklingshemming og nevromuskulære lidelser og deres familier og nettverk.