Velkommen til psykolog Balstad

Jeg er en autorisert psykolog som driver en privat psykologpraksis i Tromsø på heltid. Jeg var ferdig utdannet psykolog ved universitet i Tromsø i 2005. Jeg har mange års erfaring fra ulike jobber i spesialisthelsetjenesten.

Ønsker du å komme til samtale eller behandling, kan du bare ta direkte kontakt på telefon/SMS eller e-post for nærmere avtale. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. Jeg har kort ventetid for avtaler.

Jeg leier kontor hos Tromsø kiropraktikk og helse AS. Vi holder til i koselige lokaler på Tomasjord i andre etasje. Her er det god plass til parkering og gode bussforbindelser med busstopp i nærheten.

SMS/telefon: +47 90 74 74 97 – E-post: psykologbalstad@gmail.com

Om meg

Om min faglige bakgrunn kan jeg nevne at jeg har fullført alle kurs og all praksis knyttet til en spesialistutdanning i klinisk voksenpsykologi. I tillegg har jeg en videreutdanning i «Kognitiv atferdsterapi» og «Trening i sosial kompetanse» hvor ART-instruktør (aggression replacement training) inngår som en del av utdanningen.

Av yrkeserfaring som psykolog har jeg arbeidet ved psykiatrisk senter for Tromsø og omegn på en akuttpost, samt voksenpsykiatrisk poliklinikk. I tillegg har jeg en kort periode jobbet ved alderspsykiatrisk poliklinikk. Jeg har arbeidet ved UNN, Habilitering for barn og unge i nærmere 15 år. Der har jeg bistått barn og unge med medfødte og tidlig ervervede funksjonsnedsettelser, deres familier og nettverk med oppfølging i form av samtaler, veiledning og kompetanseheving.

Jeg har siden 2021 hatt min nåværende praksis hvor jeg møter en variert gruppe voksne mennesker som har med ulike problemstillinger.

Behandlingstilbud

Jeg fokuserer i min praksis på behandling av lettere til moderate psykologiske tilstander. Her kan jeg være en samtalepartner hvis du opplever hverdagsutfordringer og trenger noen å snakke med for å komme videre. Eksempler på temaer som kan være aktuelle er relasjonelle tap, ensomhet, skilsmisse, sorg, eller stress og utbrenthet. Mine behandlingstilbud retter seg hovedsaklig mot personer over 18 år.

Kontoret som benyttes til samtaler

Etter en førstegangssamtale er det åpent for å kunne bruke videokonferanse i behandlingsforløpet hvis det er ønskelig.

Det finnes mye informasjon på nettet om ulike psykologiske problemstillinger. Det er fort gjort å gå seg vill i informasjonsjungelen. Her er et knippe med lenker av seriøse beskrivelser på noen psykologiske tilstander:

Depresjon

Angstlidelser

Utmattelser

Av kapasitetsmessige grunner kan jeg ikke tilby nevropsykologiske utredninger eller sakkyndighetsvurderinger.

Priser

Jeg har ikke driftshjemmel med refusjonsordning. De som ønsker å komme til meg må derfor betale full pris og ikke bare egenandel. Man kan heller ikke samle opp til frikort, som for eksempel hos en fastlege. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Prisene for ulike tilbud

Kroner
Vurderingssamtale (75 minutter)1 850
Konsultasjon/samtale (45 minutter)1 300
Konsultasjon/samtale (60 minutter)1 500
Dobbelttime (90 minutter)2 250
Familie/Parsamtale (60 minutter)2 150
Timetillegg hastetime (45 minutter) innen 24 timer fra bestilling300
Timetillegg for helg for personer med en etablert klientrelasjon300
Epikriser, rapporter og uttalelser til andre har egne priser – avtales særskilt

Avbestilling/endring må skje pr telefon, SMS eller epost senest 24 timer før oppsatt avtale. Timer/avtaler som ikke er avbestilt eller endret innen 24 timer før avtalt tid må betales i sin helhet.

Betaling skjer primært ved bruk av bankterminal. Ved betaling via VIPPS tilkommer det et gebyr på kr 30. VIPPS Bedrift nummer er: «Psykolog Lill-Kristin Balstad» med nummer 809680.

Bedrifter og organisasjoner

Bedrifter og organisasjoner kan ta kontakt for avtale/pris for undervisningsoppdrag, veiledning eller konsultasjoner.

Forsikring

Noen har forsikring som også dekker behandling hos psykolog i privat praksis. Også enkelte arbeidsgivere har forsikring for sine ansatte som dekker utgiftene til behandling hos psykolog. Hvis du er usikker om arbeidsgiver eller ditt forsikringsselskap dekker slik behandling, bør du kontakte dem.

Kontakt meg

Ta kontakt på SMS/telefon: +47 90 74 74 97 eller på e-post: psykologbalstad@gmail.com for nærmere avtale.

Jeg holder til i lokalene til Tromsø kiropraktikk og helse AS i andre etasje på Evjenveien 108, 9024 Tomasjord. Lokalene er lyse og trivelige. Kontoret ligger like nord for tunnellinnslaget på fastlandet. Adkomsten er via Evjenveien. Se kartet for nærmere beskrivelse.

Det er gode bussforbindelser til sentrum. Bussrute 20 går langs Evjenveien – busstoppene Sauestad eller Uranusveien.

Bussrute 22 går mellom Kroken og Giæverbukta på ukedagene via UiT/UNN i rushtidene. Her benyttes busstoppet Midnattsolveien. For så å gå ned bakken til Evjenveien.

Rute 24 går fra Kroken via sentrum til Giæverbukta alle dager. Også for rute 24 er busstopp Midnattsolveien det nærmeste stoppestedet. For å se sanntidskart over hvor bussenebefinner seg i Tromsø kan du klikke på denne linken.

Om du benytter privatbil, er det godt med parkeringsplasser ved bygget. Benytt plassene mot hovedveien. Adkomsten fra hovedveien er markert med rød strek fra rundkjøringen ved Rema 1000til bygget vi holder til i. For utenbysfarende i bil er det bompengefritt å besøke oss.