Priser

Jeg har ikke driftshjemmel med refusjonsordning. De som ønsker å komme til meg må derfor betale full pris og ikke bare egenandel. Man kan heller ikke samle opp til frikort, som for eksempel hos en fastlege. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Prisene for ulike tilbud

Kroner
Vurderingssamtale (75 minutter)1 850
Konsultasjon/samtale (45 minutter)1 300
Konsultasjon/samtale (60 minutter)1 500
Dobbelttime (90 minutter)2 250
Familie/Parsamtale (60 minutter)2 150
Timetillegg hastetime (45 minutter) innen 24 timer fra bestilling300
Timetillegg for helg for personer med en etablert klientrelasjon300
Epikriser, rapporter og uttalelser til andre har egne priser – avtales særskilt

Avbestilling/endring må skje pr telefon, SMS eller epost senest 24 timer før oppsatt avtale. Timer/avtaler som ikke er avbestilt eller endret innen 24 timer før avtalt tid må betales i sin helhet.

Betaling skjer primært ved bruk av bankterminal. Ved betaling via VIPPS tilkommer det et gebyr på kr 30. VIPPS Bedrift nummer er: «Psykolog Lill-Kristin Balstad» med nummer 809680.

Bedrifter og organisasjoner

Bedrifter og organisasjoner kan ta kontakt for avtale/pris for undervisningsoppdrag, veiledning eller konsultasjoner.

Forsikring

Noen har forsikring som også dekker behandling hos psykolog i privat praksis. Også enkelte arbeidsgivere har forsikring for sine ansatte som dekker utgiftene til behandling hos psykolog. Hvis du er usikker om arbeidsgiver eller ditt forsikringsselskap dekker slik behandling, bør du kontakte dem.