Om meg

Om min faglige bakgrunn kan jeg nevne at jeg har fullført alle kurs og all praksis knyttet til en spesialistutdanning i klinisk voksenpsykologi. I tillegg har jeg en videreutdanning i «Kognitiv atferdsterapi» og «Trening i sosial kompetanse» hvor ART-instruktør (aggression replacement training) inngår som en del av utdanningen.

Av yrkeserfaring som psykolog har jeg arbeidet ved psykiatrisk senter for Tromsø og omegn på en akuttpost, samt voksenpsykiatrisk poliklinikk. I tillegg har jeg en kort periode jobbet ved alderspsykiatrisk poliklinikk. Jeg har arbeidet ved UNN, Habilitering for barn og unge i nærmere 15 år. Der har jeg bistått barn og unge med medfødte og tidlig ervervede funksjonsnedsettelser, deres familier og nettverk med oppfølging i form av samtaler, veiledning og kompetanseheving.

Jeg har siden 2021 hatt min nåværende praksis hvor jeg møter en variert gruppe voksne mennesker som har med ulike problemstillinger.