Behandlingstilbud

Jeg fokuserer i min praksis på behandling av lettere til moderate psykologiske tilstander. Her kan jeg være en samtalepartner hvis du opplever hverdagsutfordringer og trenger noen å snakke med for å komme videre. Eksempler på temaer som kan være aktuelle er relasjonelle tap, ensomhet, skilsmisse, sorg, eller stress og utbrenthet. Mine behandlingstilbud retter seg hovedsaklig mot personer over 18 år.

Kontoret som benyttes til samtaler

Etter en førstegangssamtale er det åpent for å kunne bruke videokonferanse i behandlingsforløpet hvis det er ønskelig.

Det finnes mye informasjon på nettet om ulike psykologiske problemstillinger. Det er fort gjort å gå seg vill i informasjonsjungelen. Her er et knippe med lenker av seriøse beskrivelser på noen psykologiske tilstander:

Depresjon

Angstlidelser

Utmattelser

Av kapasitetsmessige grunner kan jeg ikke tilby nevropsykologiske utredninger eller sakkyndighetsvurderinger.